هاست لینوکس مدیریت شده بر روی سرورهای بسیار قدرتمند آپتایم 99.9% گارانتی شده همراه با 24 برابر خسارت خاموشی

100 مگابایت فضای حرفه ای لینوكس
1,300,000 ريال سالانه
 • 100 مگابایت فضای دیسک
 • 1000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 10 ایمیل اکانت ایمیل
 • 10 دامین ساب دامین
 • 10 دامین ادان دامین
 • 10 دیتابیس بانک اطلاعات
200 مگابایت فضای حرفه ای لینوكس
1,900,000 ريال سالانه
 • 200 مگابایت فضای دیسک
 • 2000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 20 ایمیل اکانت ایمیل
 • 20 دامین ساب دامین
 • 20 دامین ادان دامین
 • 20 دیتابیس بانک اطلاعات
500 مگابایت فضای حرفه ای لینوكس
3,300,000 ريال سالانه
 • 500 مگابایت فضای دیسک
 • 5000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 50 ایمیل اکانت ایمیل
 • 50 دامین ساب دامین
 • 50 دامین ادان دامین
 • 50 دیتابیس بانک اطلاعات
1000 مگابایت فضای حرفه ای لینوكس
450,000 ريال ماهانه
 • 1000 مگابایت فضای دیسک
 • 10000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 100 ایمیل اکانت ایمیل
 • 100 دامین ساب دامین
 • 100 دامین ادان دامین
 • 100 دیتابیس بانک اطلاعات
2000 مگابایت فضای حرفه ای لینوکس
590,000 ريال ماهانه
 • 2000 مگابایت فضای دیسک
 • 20000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 200 ایمیل اکانت ایمیل
 • 200 دامین ساب دامین
 • 200 دامین ادان دامین
 • 200 دیتابیس بانک اطلاعات
3000 مگابایت فضای حرفه ای لینوکس
700,000 ريال ماهانه
 • 3000 مگابایت فضای دیسک
 • 30000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 300 ایمیل اکانت ایمیل
 • 300 دامین ساب دامین
 • 300 دامین ادان دامین
 • 300 دیتابیس بانک اطلاعات
5000 مگابایت فضای هاست حرفه ای لینوکس
900,000 ريال ماهانه
 • 5000 مگابایت فضای دیسک
 • 50000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 500 ایمیل اکانت ایمیل
 • 500 دامین ساب دامین
 • 500 دامین ادان دامین
 • 500 دیتابیس بانک اطلاعات
10000 مگابایت فضای هاست حرفه ای لینوکس
1,200,000 ريال ماهانه
 • 10000 مگابایت فضای دیسک
 • 100000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1000 ایمیل اکانت ایمیل
 • 1000 دامین ساب دامین
 • 1000 دامین ادان دامین
 • 1000 دیتابیس بانک اطلاعات